You don't have javascript enabled. Good luck with that.
سالن شیخ بهایی در هفدهمین نمایشگاه بین المللی معماری و فن آوری های نوین ساختمان - اصفهان - 1393
ورود به سالن ۲
اتاق برق
خروجی اضطراری
 
 
به طرف سالن افتتاحیه و سمینار
دفاتر اداری و تشریفاتی
127لوله گستر گلپایگان (بهیران تهویه) 36m
 
 
126چسب تارا 12m
125آرمان پنجره اسپادانا 21m
106صنایع جهان الکتریک 24m
105درودگری امید صنعت (پارسا در) 18m
104بناسازان فرنام 12m
103آفاق صنعت آرمن 15m
128خدماتی بازرگانی داتام 60m
130دکوراتور مهراز 12m
129بتن سبک آوید 12m
131ایمن درب الموت 36m
136کوبیاکس ایران 24m
135موسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان 21m
 
134آلومینیوم پژواک سپاهان ( آلپکو ) 24m
 
121پایگاه چسب و عایق اصفهان 18m
119بهراد نقش جهان 12m
118پارند رستار 30m
122آمود گستر پارسیان 30m
120کمالی نما 30m
117لوله آسیا 60m
107مدرن سقف اسپادانا 24m
108/108_1درب بازکن های تصویری آلدو 36m
109رویال کارنگتون 60m
113پالاز 60m
110اصفهان نوین 60m
102سیماران 42m
101ونوس 36m
100حافظان حریم پارسیان 42m
133مهرگان آرک 12m
132سایه سازان توانا 12m
116پنجره سبز 24m
115دفتر فنی 512 12m
114سازه های فضایی فضاسازه نقش جهان 18m
112ایده ال نوین 24m
111دفتر حفاظتی کیمیا 12m
ثبت اطلاعات نمایشگاه15m
111_1مجتمع رسانه ای ساختمان 6m
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
123آنتیک مهر 9m
124سپهر استیل 9m
106_1نوین هوشمند مهر اسپادانا 9m
نوار ابزار
راهنمای پلان